Trillingsmetingen onbemande

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Onbemande geluidsmetingen en trillingsmetingen

Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Dit kan op twee manieren. Enerzijds via normaal dagelijkse rapportage van de gemeten trillingsniveaus.  Op grond van onze ervaring met projecten waar onbemande trillingsmetingen worden uitgevoerd hebben wij gemerkt dat dit bij grotere bouwprojecten zoals bijvoorbeeld bij de HSL en de Noord-Zuidlijn onvoldoende is.

Bij grote projecten wil de uitvoerder en/of opzichter direct een waarschuwing krijgen via sms als er bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Ook wil hij direct on-line vanuit voorbeeld de bouwkeet of het kantoor kunnen zien welke trillingsniveaus er zijn opgetreden c.q. optreden. Op deze wijze kan hij direct ingrijpen.
Trillingen.com B.V. heeft hiervoor een systeem waarbij via gprs, lan, wireless lan of radioverbinding de trillingsbelasting gevolgd kan worden waarbij waarschuwings- en alarmdrempels ingesteld kunnen worden. 
De datalogger bewaakt en registreert diverse signalen en presenteert deze via het Internet via pushdata. Dit is een nieuwe techniek die significant afwijkt van de thans gebruikelijke telemetrie. Traditioneel ‘belt’ u of een computerserver in op de diverse meetpunten om van daaruit de data te downloaden.

Bij ons systeem werkt het andersom, het meetpunt pushed de data naar de server zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Bij een afwijking van de ingestelde meetwaarde (on-line te veranderen) wordt de gebruiker direct gewaarschuwd middels een sms en/of e-mail bericht. Tevens worden alle meetwaarden naar de server gepushed, opgeslagen en gepresenteerd middels een overzichtelijk logboek.

Dit logboek is toegankelijk via het Internet middels uw persoonlijke inlogcode. U kunt dus via het Internet via de web-site van Trillingen.com de meetwaarde volgen op het project. De I/O configuratie van de LB is uit te breiden met uitbreidingsmodules en/of met draadloze sensoren (RF). Per LB kunnen zo bijvoorbeeld geluid, trillingen, temperatuur, windrichting en vochtigheid worden gemonitord en gevolgd worden via het Internet. Ook kunnen automatische rapporten worden gegenereerd die automatisch verstuurd kunnen worden naar bijvoorbeeld de bouwdirectie. Of de waarden worden geprojecteerd op kaartmateriaal.

Tevens kan Trillingen.com vooraf prognosticeren of aan bepaalde bestekseisen kan worden voldaan. Hiertoe gebruiken wij geografische rekenmodellen waarmee vooraf gekeken kan worden of aan de gestelde bestekseisen kan worden voldaan aan de hand van de door de aannemer of bouwer voorgestelde werkwijze/methode. Al onze trillingsmeter zijn geaccrediteerd gekalibreerd.

Figuur 1: meetresultaten van een trillingsmeting

Figuur 2: Het monitoren van geluid en trillingen bij heien van palen.