Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Trillingsmetingen SBR richtlijn

Trillingsmetingen met AuroVibe volgens de SBR richtlijnen A en B Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Wij gebruiken hiervoor het AuroVibe systeem

Lees verder »

Trillingsmetingen SBR Richtlijn B

Trillingsmetingen HINDER – SBR richtlijn B  De meet- en beoordelingsrichtlijn B, “Hinder voor personen in gebouwen” bevat richtlijnen voor het meten en beoordelen van hinder voor personen. De richtlijn maakt onderscheid in de functie van het gebouw en de aard van de trillingsbron en onderscheid in bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties.In de Richtlijn vindt de…

Lees verder »

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150 Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt

Lees verder »

Trillingsmetingen SBR richtlijn

Trillingsmetingen met AuroVibe volgens de SBR richtlijnen A en B Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Wij gebruiken hiervoor het AuroVibe systeem

Lees verder »

Verkeerstrillingen Berekenen

Verkeerstrillingen Voor verkeerstrillingen kunnen de volgende vuistregels worden vastgesteld: Trillingssnelheden hangen lineair af van de aslast, dat wil zeggen dat de trillingsniveaus hoger zullen worden

Lees verder »