Trillingen Wetgeving

Richtlijnen inzake trillingen

Trillingen wetgeving: Er zijn nog weinig wettelijke kaders voor trillingen doch er zijn wel enkele goede richtlijnen die momenteel worden gehanteerd door de Nederlandse overheid. Voor trillingen wordt vanwege bouw- en sloopactiviteiten etc. wordt vrijwel altijd aansluiting gezocht van de SBR-richtlijnen. Voor trillingen op de werkplek of aan machines, lagers etc. meestal de ISO-normen.

Enkele pagina’s over richtlijnen op trillingen.com:

Trillingsmonitoring

RI Trillingen
Trillingsmetingen RI werktuigenhttps://www.arboportaal.nl/onderwerpen/trillingen