Trillingsmetingen

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen

Onze focus ligt op het gebied van bouw- en infrastructuur projecten (o.a. bruggen) alsmede trillingsmetingen in het kader van CE-normering, certificering en controle metingen, alsmede metingen in het kader van de Wet Milieubeheer en Arbowet (Risico inventarisatie trillingen) . Deze projecten hebben onder meer betrekking op schade door heien, schade aan productie-processen, beschadiging van monumenten, huizen, bouw- en kunstwerken (bruggen, sluizen etc.), machines etc. Ook verrichten wij metingen bij  trillingsoverlast of schadelijke invloed door trillingen voor individuen.

Trillingen.com BV heeft geavanceerde meet- en computerapparatuur om trillingen zeer nauwkeurig te kunnen meten en te voorspellen. Bij overschrijding van de normen kunnen we maatregelen adviseren. Ook kunnen wij helpen bij het voeren van juridische (schade) procedures.
Onze firma heeft zeer ruime ervaring met trillingsmetingen en bijbehorende protocollen.

Meestal worden de trillingsmetingen voor schade aan gebouwen uitgevoerde volgens SBR-A richtlijn. De meeste trillingsmeters gebruiken voor het meten van trillingen een zogenaamde Geofoon. Dit zijn (voordelige) mechanische sensoren die via een magneet/spoel versnellingsniveaus direct kunnen omzetten in een meetbare trillingssnelheid (v). Geofonen hebben naast enkel voordelen ook een paar belangrijke nadelen. Zoals een eigenfrequentie die in een belangrijk meetgebied ligt, een grote gevoeligheid voor scheefstand (met name in het horizontale vlak) en grotere gevoeligheid voor afwijkingen bij vallen van de geofoon. Versnellingsniveaus meten heeft enkele belangrijke voordelen waar we hier niet dieper op zullen ingaan.

Trillingen.com BV maakt gebruik van speciaal ontwikkelde meetapparatuur met tri-axiale versnellingsopnemers (geaccrediteerd gekalibreerd) voor zeer nauwkeurige trillingsmetingen. Wij meten daarmee direct de versnellingen en (geïntegreerde) trillingssnelheid. We maken gebruik van laboratorium instrumenten en laboratorium (referentie) versnellingsopnemers om onze meetapparatuur te controleren en te ijken.

Als u bent betrokken bij een rechtzaak waarbij externe trillingsdeskundigen worden betrokken zorg er dan voor dat u zeker weet dat deze ook onafhankelijk zijn (google is uw vriend in dezen) en dat ze ook daadwerkelijk deskundig zijn. In ons vak geldt nog steeds de slogan "In het land der blinden in één ook koning". 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaand e-mail of telefoonnummer.

E-mail:  info@trillingen.com
Postbus 154 2800 AD GOUDA; tel. 0182-353310; . Fax 0182-354711.

Offerte aanvragen of informatie

Tel.: 0182-353310
Fax.: 0182-354711
E-mail: info@trillingen.com
Adres: Postbus 154, 2800AD,
Gouda - Nederland

Artikelen

Laatste nieuws...