Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Laag frequent geluid

Laagfrequent geluid Voor laagfrequent geluid (lfg) bestaat geen direct wettelijk kader.Ter objectivering van klachten kan de NSG-Richtlijn laagfrequent geluid worden gebruikt. Als zowel trillingen als laag

Lees verder »

Trillingsmetingen aan heftruck

Praktijk: Diverse trillingsmetingen aan een heftruck. Onderstaand enkele gemeten waarden van heftrucks. Weergegeven zijn o.a. de volgende verschillen: Metingen aan eenzelfde heftruck met verschillende bestuurders.

Lees verder »

Schade door trillingen

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt

Lees verder »

Trillingsmeting ISO5349 en ISO2631

ISO normen 5349 en 2631 (Risico Inventarisatie Trillingen) Hand-arm trillingen worden bepaald volgens de ISO 5349-1.Lichaamstrillingen worden bepaald volgens de ISO 2631-1.In deze internationale normen

Lees verder »

Bouwkundige vooropnamen

Bouwkundige vooropnamen bij mogelijke schadeclaims Tijdens het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden c.q heiwerkzaamheden, het maken van een bouwput, bronbemaling etc. kan er discussie ontstaan

Lees verder »