Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Deformatie metingen

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade Door het aanbrengen van hoogtemerken aan objecten/gebouwen kan Trillingen.com B.V. middels een nauwkeurigheidswaterpassing ten opzichte van meerdere vaste referentiepunten

Lees verder »

Trillingsmetingen

Onderstaand enkele foto’s en meetresultaten van bemande trillingsmetingen aan gebouwen in de nabijheid van renovatiewerkzaamheden van een tramspoor. Bij dit project is gebruik gemaakt van

Lees verder »

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150 Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt

Lees verder »

Schade door trillingen

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt

Lees verder »

Trillingsmetingen onbemande

Onbemande geluidsmetingen en trillingsmetingen Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Dit kan op twee manieren. Enerzijds via normaal dagelijkse rapportage van

Lees verder »

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A

Trillingsmetingen volgens SBR richtlijn A Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken. Veel bouwwerken zijn niet expliciet ontworpen om trillingen op te nemen, waardoor

Lees verder »