Deformatie metingen

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade Door het aanbrengen van hoogtemerken aan objecten/gebouwen kan Trillingen.com B.V. middels een nauwkeurigheidswaterpassing ten opzichte van meerdere vaste referentiepunten

Lees verder »

Trillingsmetingen

Onderstaand enkele foto’s en meetresultaten van bemande trillingsmetingen aan gebouwen in de nabijheid van renovatiewerkzaamheden van een tramspoor. Bij dit project is gebruik gemaakt van

Lees verder »

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150 Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt

Lees verder »

Schade door trillingen

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt

Lees verder »

Trillingsmetingen onbemande

Onbemande geluidsmetingen en trillingsmetingen Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Dit kan op twee manieren. Enerzijds via normaal dagelijkse rapportage van

Lees verder »

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A

Trillingsmetingen volgens SBR richtlijn A Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken. Veel bouwwerken zijn niet expliciet ontworpen om trillingen op te nemen, waardoor

Lees verder »