Deformatie metingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade

Door het aanbrengen van hoogtemerken aan objecten/gebouwen kan Trillingen.com B.V. middels een nauwkeurigheidswaterpassing ten opzichte van meerdere vaste referentiepunten in de omgeving, voor aanvang van de bouw- of ontgrondingswerkzaamheden, de nulsituatie in verticale richting inmeten.


Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking van een object/gebouw inzichtelijk te maken.


Nulmeting voor werkzaamheden

Hierbij worden afhankelijk van het bouwwerk een aantal hoogtemerken aangebracht en ingemeten. De meetgegevens worden in een rapportage vastgelegd.


Herhalingsmeting na werkzaamheden

Na het beëindigen van de werkzaamheden kunnen wij een herhalingsmeting doen welke vergeleken wordt met de nulmeting. Op basis van de verschillen kunnen vervolgens conclusies worden getrokken met betrekking tot het causale verband van de werkzaamheden en de opgetreden schade. Het uitsluiten van overige oorzaken met betrekking tot de schade kan het causale verband tussen schade en de werkzaamheden aantonen. Het is mogelijk dat na het verrichten van de nulmetingen nader onderzoek plaats dient te vinden, dit kan echter pas in situ bepaald worden. 

Ontgrondingswerkzaamheden en ontwateren kunnen oorzaken zijn van grondzettingen waardoor deformatie van gebouwen optreedt met bijbehorende schade aan de draagconstructies, fundaties of interieurafwerking.