Schade en Hinder

Trillingshinder en Trillingsschade

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden tengevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woning of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook kan het zo zijn dat door de aanleg van bijvoorbeeld een verkeersdrempel voor uw pand u te maken krijgt met schade aan uw pand.

De metingen kunnen bemand en onbemand plaatsvinden afhankelijk wat noodzakelijk is. Trillingen.com heeft geavanceerde apparatuur om trillingsniveau vanwege deze bouw- of sloopactiviteiten te meten en in kaart te brengen. Voor het meten van de trillingsniveaus worden er trillingsmetingen verricht met behulp van bijvoorbeeld de AuroVibe  of vergelijkbare gecertificeerde trillingsmeetapparatuur. De metingen worden verricht volgens de zogenaamde SBR-richtlijn. Er zijn drie richtlijnen te weten; SBR-richtlijn-A (Schade aan gebouwen), SBR-richtlijn-B (Hinder door trillingen in gebouwen) en SBR-richtlijn-C (Schade aan apparatuur). Het meeste komt toetsing aan de richtlijnen A en B voor. Toetsing aan richtlijn C komt ook steeds vaker voor.