Schade en Hinder

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Trillingshinder en Trillingsschade

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door zwaar bouwverkeer tijdens het passeren van woning of bv. door het inheien van betonpalen of meer specifiek door het intrillen van een damwand benodigd voor het maken van een bouwput. Een gebruikelijk voorbeeld is de aanleg van een verkeersdrempel vlak voor uw pand waardoor u te maken krijgt met schade aan uw pand.

Onze metingen kunnen bemand en onbemand plaatsvinden afhankelijk van wat noodzakelijk is of beter van toepassing. Trillingen.com biedt geavanceerde apparatuur aan om trillingsniveau’s vanwege naburige bouw- of sloopactiviteiten te meten en deze in kaart te brengen. Voor het meten van de trillingsniveaus worden er trillingsmetingen verricht met behulp van bijvoorbeeld de AuroVibe  of vergelijkbare gecertificeerde trillingsmeetapparatuur. De metingen worden verricht volgens de zogenaamde SBR-richtlijn. Er zijn drie richtlijnen te weten; SBR-richtlijn-A (Schade aan gebouwen), SBR-richtlijn-B (Hinder door trillingen in gebouwen) en SBR-richtlijn-C (Schade aan apparatuur). Meestal komt toetsing aan de richtlijnen A en B voor. Toetsing aan richtlijn C komt echter ook steeds vaker voor.