Kalibratie

Trillingsmeter Kalibratie Certificaat

Uit ervaring weten wij dat meestal de kalibratie certificaten van trillingsmeter, met name de SBR-trillingsmeters niet goed worden geïnterpreteerd of begrepen. Een kalibratie-lab kan in beginsel een systeem niet goed of afkeuren ze geven alleen aan of de trillingsmeter voldoet aan de specificaties zoals die opgegeven zijn door de leverancier van de trillingsmeter met een bepaalde standaard onnauwkeurigheid (veelal 95%).

Kalibratie certificaat

Daarnaast worden de grafieken en berekende onnauwkeurigheden gedaan in dB. Dat ziet er natuurlijk veel beter uit dan in procenten. Wij zien kalibratie certificaten langskomen van trillingsmeter volgens de SBR richtlijn waarbij onzekerheden aangegeven zijn van > 1 dB. Een trillingsmeter met een dergelijk onnauwkeurigheid dient echter afgekeurd te worden.  Dit gebeurd echter niet, er wordt gewoon mee doorgemeten omdat er niet duidelijk op het certificaat staat FAIL. 

Dit terwijl bijvoorbeeld de SBR een maximale onnauwkeurigheid aangeeft – bij het meten in situ – van de hele meetketen van 10% in situ tijdens de metingen.  De meetonzekerheid in situ van de meest gebruikte systemen in Nederland ligt al rond de 5%. Dit betekent dat in het kalibratie laboratorium de gemeten afwijking veel kleiner dient te zijn. De meeste laboratoria hebben in het meetgebied van de SBR een meetonzekerheid van 1-3%. Afhankelijk van het lab. Voor herleidbare kalibratie naar DANAK en PTB kunt u terecht bij www.calibration-lab.com. Vraag vrijblijvend hier uw offerte aan.
Feitelijk dient de – in het kalibratie-lab gemeten afwijking – niet groter te zijn dan maximaal 5% indien u in de praktijk wilt voldoen aan de het criterium dat de meetfout niet groter mag zijn dan 10% (ca. 1 dB), dit geldt met name bij de meet systemen waarbij Geofonen wordt gebruikt.