Trillingsmetingen en testen

Vibration measurements

Trillingsmetingen

Trillingen.com is een gespecialiseerd bedrijf in trillingsmetingen en onderzoek.  Wij hebben gespecialiseerde kennis en meer dan 20 jaar ervaring op dit vakgebied.  Wij kunnen u ondersteunen bij het testen van uw apparatuur of bij het certificeren daarvan.  Uiteraard voeren wij ook in situ trillingsmetingen uit. Het kan daarbij gaan om hinderlijke trillingen in gebouwen. Of trillingen die schade veroorzaken aan gebouwen, constructies, pijpleidingen, productieprocessen, medische apparatuur etc.

Wij beschikken daartoe over diverse sensoren welke wij speciaal selecteren voor het onderwerpelijk probleem. Met gespecialiseerde meetapparatuur kunnen wij vervolgens zeer gedetailleerde metingen en analyses verrichten.

Zo hebben wij voor Rijkswaterstaat trillingsmetingen verricht aan meetpalen in zee. Hierbij zijn de versnellingen en krachten bepaald waarbij een analyse kon worden verricht naar de schade die optrad aan deze meetpalen met  daarbij maatwerkadvies.

Een andere voorbeeld zijn trillingsmetingen aan de drukpersen van de SDU (paspoorten)  om de invloed van omgevingstrillingen op het drukproces te bepalen.

Andere voorbeelden zijn trillingen in brugconstructies welk schade veroorzaakten aan de oplegconstructie,  trillingen  in gebouwen, schadeanalyse aan machines door trillingen, materiaal vermoeidheid door trillingen, trillingshinder bij lopen over vloeren, trillingen door wind geïnduceerd, trillingen in boten en off-shore installaties, lager controle door  trillingsmetingen, dilataties doormeten op trilling overdracht etc.

Naast trillingsmetingen kunnen wij ook zeer gespecialiseerde  geluidsmetingen doen zoals bijvoorbeeld geluidsintensiteitsmetingen en laagfrequent geluidsmetingen. Met name door de combinatie van de kennisvelden geluid en trillingen maakt het voor ons mogelijk alle metingen die u bijvoorbeeld nodig heeft voor uw certificering of norsok “sound and vibration standard” in één keer uit te voeren.  

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon:
Tel.: 0182-353310 of e-mail: info@trillingen.com