Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek
Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Trillingsmetingen en testen

Vibration measurements

Trillingsmetingen

Trillingen.com is een gespecialiseerd bedrijf in trillingsmetingen en onderzoek.  Wij beschikken over gespecialiseerde kennis op dit vakgebied en meer dan 20 jaar werkervaring .  Wij kunnen u ondersteunen bij het testen van uw apparatuur maar ook bij het certificeren daarvan.  Uiteraard voeren wij ook in situ trillingsmetingen uit. Het kan daarbij bv. gaan om hinderlijke trillingen in gebouwen, of trillingen die schade veroorzaken aan gebouwen, constructies, pijpleidingen, productieprocessen, medische apparatuur etc.

Wij beschikken daartoe over diverse sensoren welke wij speciaal selecteren voor het onderwerpelijke probleem. Met gespecialiseerde meetapparatuur kunnen wij vervolgens zeer gedetailleerde metingen en analyses verrichten.

Een succesvol voorbeeld is het verrichten van trillingsmetingen voor Rijkswaterstaat aan meetpalen in zee. Hierbij zijn de versnellingen en krachten bepaald waarbij een analyse kon worden verricht naar de schade die optrad aan deze meetpalen zelf, met daarbij het specialistische maatwerkadvies.

Een ander voorbeeld bestaat uit trillingsmetingen aan de drukpersen van de SDU (paspoorten)  om de invloed van omgevingstrillingen op het uiterst nauwkeurige drukproces te bepalen.

Andere voorbeelden van meetprocedures zijn trillingen in brugconstructies welk schade veroorzaakten aan de oplegconstructie,  trillingen  in gebouwen, schadeanalyse aan machines door trillingen, materiaalvermoeidheid door trillingen, trillingshinder bij lopen over vloeren, trillingen door wind geïnduceerd, trillingen in boten en off-shore installaties, lagercontrole door  trillingsmetingen, dilataties doormeten bij trillingsoverdracht etc.

Naast trillingsmetingen kunnen wij gelijktijdig ook zeer gespecialiseerde  geluidsmetingen doen zoals bijvoorbeeld geluidsintensiteitsmetingen en laagfrequent geluidsmetingen. Met name de combinatie van de kennisvelden geluid en trillingen maakt het voor ons mogelijk alle metingen die u nodig heeft voor uw bijvoorbeeld certificering en norsok “sound and vibration standard” binnen één opdracht uit te voeren.  

Neem vrijblijvend contact met ons op via:
Tel.: 0182-353310 of e-mail: info@trillingen.com