Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek
Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Heien en damwand trillen

Trillingsmetingen

Ten gevolge van bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen trillingen optreden (en bouwschade veroorzaken).

Gaat het om bouwschade (kosmetisch, ernstig, constructief) die omwonenden aan trillingshinder wijten, dan dient ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van verzakking door wijzigingen van waterstanden en nieuwe (ongelijkmatige) zettingen of zelfs op- en wegdrukking door nabije nieuwbouwmassa’s. In de meeste gevallen zal dit afgehandeld worden tussen de verzekeringen van huiseigenaar en bouwer. Bij grote projecten kan er voorzien zijn in een schadeclaimorganisatie. In alle gevallen schaadt het de relatie tussen bouwers en omwonenden. Daarmee vertroebelt het de communicatie over alles wat met dat bouwen te maken heeft, inclusief bouwlawaai en bouwtrillingen.

In de SBR-Richtlijn B wordt overigens specifiek ingegaan op hinder ten gevolge van bouwwerkzaamheden. De streefwaarden voor hinder zijn hieronder samengevat.

Duur [D] van de werkzaamheden ≤ 78 dagen
D ≤ 1 dag 6 dagen < D ≤ 26 dagen 26 dagen < D ≤  78 dagen

A1

A2

A3

A1

A2

A3

A1

A2

A3

0,8

0,6

0,4

0,4

6

0,3

0,3

6

0,2

Voor werkzaamheden langer dan 3 maanden (>78 dagen) wordt teruggevallen op de waarden voor continu of herhaald voorkomende trillingen. Gerelateerde pagina’s op trillingen.com:

Trillingsmetingen in woning bij heiwerkzaamheden ernaast