Schade door trillingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron

Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt ten gevolge van een bepaalde trillingsbron.

Allereerst kan door middel van metingen worden vastgesteld of schade kan worden verwacht ten gevolge van de optredende niveaus. 

In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk omdat de bron niet meer aanwezig is. 

Op basis van onderzoek naar de scheuren kan worden bepaald of de schade is veroorzaakt door de trillingsbron. 

In sommige gevallen is het ook mogelijk om voor en na het in bedrijf zijn van de bron onderzoek te doen naar schade. 

Uit een vergelijking van de situaties is het mogelijk schade aan een veroorzaker toe te wijzen.