admin

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150 Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woningen of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook …

Trillingsmetingen Lees verder »

Schade door trillingen

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt ten gevolge van een bepaalde trillingsbron. Allereerst kan door middel van metingen worden vastgesteld of schade kan worden verwacht ten gevolge van de optredende niveaus.  In sommige gevallen is dit …

Schade door trillingen Lees verder »

Trillingsmetingen onbemande

Onbemande geluidsmetingen en trillingsmetingen Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Dit kan op twee manieren. Enerzijds via normaal dagelijkse rapportage van de gemeten trillingsniveaus.  Op grond van onze ervaring met projecten waar onbemande trillingsmetingen worden uitgevoerd hebben wij gemerkt dat dit bij grotere bouwprojecten zoals bijvoorbeeld bij de HSL en de …

Trillingsmetingen onbemande Lees verder »

Laag frequent geluid

Laagfrequent geluid Voor laagfrequent geluid (lfg) bestaat geen direct wettelijk kader.Ter objectivering van klachten kan de NSG-Richtlijn laagfrequent geluid worden gebruikt. Als zowel trillingen als laag frequent geluid hinder veroorzaken, versterken de onderlinge effecten elkaar enorm. In de gevallen dat ze beide optreden is dus zowel onderzoek naar trillingen als naar lfg noodzakelijk. Problematisch zijn de gevallen …

Laag frequent geluid Lees verder »

Trillingsmetingen aan heftruck

Praktijk: Diverse trillingsmetingen aan een heftruck. Onderstaand enkele gemeten waarden van heftrucks. Weergegeven zijn o.a. de volgende verschillen: Metingen aan eenzelfde heftruck met verschillende bestuurders. Metingen aan eenzelfde heftruck op asfalt versus stelcon. platen Metingen aan eenzelfde heftruck met autoverlading bij hoge en lage snelheid. Metingen aan eenzelfde heftruck met en zonder belading. Figuur 1: …

Trillingsmetingen aan heftruck Lees verder »

Schade door trillingen

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt ten gevolge van een bepaalde trillingsbron. Allereerst kan door middel van metingen worden vastgesteld of schade kan worden verwacht ten gevolge van de optredende niveaus.  In sommige gevallen is dit …

Schade door trillingen Lees verder »

Trillingsmeting ISO5349 en ISO2631

ISO normen 5349 en 2631 (Risico Inventarisatie Trillingen) Hand-arm trillingen worden bepaald volgens de ISO 5349-1.Lichaamstrillingen worden bepaald volgens de ISO 2631-1.In deze internationale normen wordt beschreven aan welke eisen de methodieken moeten voldoen die bepaling van de actiewaarden en grenswaarden mogelijk maken. In tabel 1 zijn de grenswaarden en actiewaarden gegeven voor trillingen op de werkplek. Tabel …

Trillingsmeting ISO5349 en ISO2631 Lees verder »

Bouwkundige vooropnamen

Bouwkundige vooropnamen bij mogelijke schadeclaims Tijdens het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden c.q heiwerkzaamheden, het maken van een bouwput, bronbemaling etc. kan er discussie ontstaan over de schade aan woningen of belendende gebouwen. Deze schade zal zich veelal pas manifesteren als het leed reeds is geschiedt. Er zijn scheuren ontstaan in stucwerk of in het …

Bouwkundige vooropnamen Lees verder »