Artikelen

Use this category only for posts in “Artikelen”

Trillingsmetingen SBR richtlijn

Trillingsmetingen met AuroVibe volgens de SBR richtlijnen A en B Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Wij gebruiken hiervoor het AuroVibe systeem voor van ABC International. Met de Auro-Vibe kunnen trillingen volgens de SBR richtlijnen of andere internationale richtlijnen zeer eenvoudig, efficiënt, snel en zeer nauwkeurig worden gemeten en gemonitord. De AuroVibe …

Trillingsmetingen SBR richtlijn Lees verder »

Risico Inventarisatie Trillingen

Risico Inventarisatie Trillingen op de werkplek Nederlandse bedrijven die werken met trillings-veroorzakende apparatuur moeten met ingang van 1 juli 2005 van elke trillingsbron bepalen wat de trillingsintensiteit is en hoe ermee dient te worden gewerkt. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen vorm en norm …

Risico Inventarisatie Trillingen Lees verder »

Trillingsmetingen SBR Richtlijn B

Trillingsmetingen HINDER – SBR richtlijn B  De meet- en beoordelingsrichtlijn B, “Hinder voor personen in gebouwen” bevat richtlijnen voor het meten en beoordelen van hinder voor personen. De richtlijn maakt onderscheid in de functie van het gebouw en de aard van de trillingsbron en onderscheid in bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties.In de Richtlijn vindt de…

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150 Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woningen of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook …

Trillingsmetingen Lees verder »

Trillingsmetingen SBR richtlijn

Trillingsmetingen met AuroVibe volgens de SBR richtlijnen A en B Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Wij gebruiken hiervoor het AuroVibe systeem voor van ABC International. Met de Auro-Vibe kunnen trillingen volgens de SBR richtlijnen of andere internationale richtlijnen zeer eenvoudig, efficiënt, snel en zeer nauwkeurig worden gemeten en gemonitord. De AuroVibe …

Trillingsmetingen SBR richtlijn Lees verder »

Verkeerstrillingen Berekenen

Verkeerstrillingen Voor verkeerstrillingen kunnen de volgende vuistregels worden vastgesteld: Trillingssnelheden hangen lineair af van de aslast, dat wil zeggen dat de trillingsniveaus hoger zullen worden als de aslast toeneemt. Trillingsnelheden hangen lineair af van de wegoneffenheid, hoe meer oneffenheden in het wegdek hoe hoger de trillingsniveaus. Trillingssnelheden bij meer dan 20 [km/h] hangen lineair af …

Verkeerstrillingen Berekenen Lees verder »

Deformatie metingen

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade Door het aanbrengen van hoogtemerken aan objecten/gebouwen kan Trillingen.com B.V. middels een nauwkeurigheidswaterpassing ten opzichte van meerdere vaste referentiepunten in de omgeving, voor aanvang van de bouw- of ontgrondingswerkzaamheden, de nulsituatie in verticale richting inmeten. Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking van een object/gebouw inzichtelijk …

Deformatie metingen Lees verder »

Trillingsmetingen

Onderstaand enkele foto’s en meetresultaten van bemande trillingsmetingen aan gebouwen in de nabijheid van renovatiewerkzaamheden van een tramspoor. Bij dit project is gebruik gemaakt van trillingsmeters snelheidsopnemers. De kalibratie van deze apparatuur gebeurd door AVCL. Trillingsopnemer op fundering – werkzaamheden aan tramspoor Trillingsopnemer op fundering Meer werkzaamheden – meetsysteem conform SBR richtlijn

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150 Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woningen of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook …

Trillingsmetingen Lees verder »

Schade door trillingen

Schade onderzoek, i.c. onderzoek naar schade van een gebouw door een trillingsbron Door middel van een schade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt ten gevolge van een bepaalde trillingsbron. Allereerst kan door middel van metingen worden vastgesteld of schade kan worden verwacht ten gevolge van de optredende niveaus.  In sommige gevallen is dit …

Schade door trillingen Lees verder »