Trillingsmeting ISO5349 en ISO2631

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

ISO normen 5349 en 2631 (Risico Inventarisatie Trillingen)

Hand-arm trillingen worden bepaald volgens de ISO 5349-1.
Lichaamstrillingen worden bepaald volgens de ISO 2631-1.
In deze internationale normen wordt beschreven aan welke eisen de methodieken moeten voldoen die bepaling van de actiewaarden en grenswaarden mogelijk maken. In tabel 1 zijn de grenswaarden en actiewaarden gegeven voor trillingen op de werkplek.

Tabel 1: Grenswaarden en actiewaarden volgens de Richtlijn 2002/44/EG van het Europees parlement en de raad van 25 juni 2002.

heftruck_trillingen-grenswaarden-en-actiewaarden
figuur 1

In figuur 1 is een voorbeeld gegeven van een trillingsregistratie volgens de ISO-2631. De metingen zijn verricht aan een heftruck.

Figuur 1: trillingsregistratie conform ISO-2631

heftruck_trillingen-grenswaarden-en-actiewaarden