Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek
Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Trillingsmeting ISO5349 en ISO2631

ISO normen 5349 en 2631 (Risico Inventarisatie Trillingen)

Hand-arm trillingen worden bepaald volgens de ISO 5349-1.
Lichaamstrillingen worden bepaald volgens de ISO 2631-1.
In deze internationale normen wordt beschreven aan welke eisen de methodieken moeten voldoen die bepaling van de actiewaarden en grenswaarden mogelijk maken. In tabel 1 zijn de grenswaarden en actiewaarden gegeven voor trillingen op de werkplek.

Tabel 1: Grenswaarden en actiewaarden volgens de Richtlijn 2002/44/EG van het Europees parlement en de raad van 25 juni 2002.

heftruck_trillingen-grenswaarden-en-actiewaarden
figuur 1

In figuur 1 is een voorbeeld gegeven van een trillingsregistratie volgens de ISO-2631. De metingen zijn verricht aan een heftruck.

Figuur 1: trillingsregistratie conform ISO-2631

heftruck_trillingen-grenswaarden-en-actiewaarden