Trillingsmetingen SBR richtlijn

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Trillingsmetingen met AuroVibe volgens de SBR richtlijnen A en B

Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Wij gebruiken hiervoor het AuroVibe systeem voor van ABC International.

Met de Auro-Vibe kunnen trillingen volgens de SBR richtlijnen of andere internationale richtlijnen zeer eenvoudig, efficiënt, snel en zeer nauwkeurig worden gemeten en gemonitord. De AuroVibe voldoet volledig aan de SBR-richtlijn en volledig gecertificeerd door een onafhankelijk RvA geaccrediteerd laboratorium. Dus niet alleen de sensor maar ook het volledige meetcircuit en filters! Een RvA kalibratie certificaat is het enige rechtsgeldige bewijs dat de meter voldoet aan de SBR-richtlijn en DIN-45669-1. Vraag dus altijd naar de calibratie certificaat van een door de Raad van Accreditatie gecertificeerd lab van het gehele meetsysteem, niet alleen van de sensor! Alleen de AuroVibe kan hieraan voldoen. Volgens de SBR-richtlijn moeten trillingsmetingen verricht worden met een nauwkeurigheid van 10%. Geen enkele andere meter voldoet hieraan in de praktijk zo blijkt uit een ringonderzoek uit 2012 van de Provincie Noord-Brabant. Zie www.abcgeluid.nl.

De voordelen van de AuroVibe zijn:

  1. Mobiel, plug and play, alleen de stekker in het stopcontact of Li-Ion accu
  2. Geen kabels trekken of Lan aansluiting, data via GPRS/G4
  3. Geen software installeren, alles via internet browser.
  4. Automatisch meetrapport, wanneer en hoe vaak u maar wilt. 
  5. Automatische SMS en E-mail alarmen naar individuen en groepen.
  6. Standaard Rapporten, Grafieken en Tabellen aanwezig.
  7. Standaard inlog portal, voor nadere data analyse als u dat wilt.
  8. Alle traces worden 1 jaar bewaard! Zeer nauwkeurige metingen!
  9. Zelf rechten toekennen aan derden bijvoorbeeld raadplegen in het verleden.
  10. On-line meter instelling wijzigen