Risico Inventarisatie Trillingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Risico Inventarisatie Trillingen op de werkplek

Nederlandse bedrijven die werken met trillings-veroorzakende apparatuur moeten met ingang van 1 juli 2005 van elke trillingsbron bepalen wat de trillingsintensiteit is en hoe ermee dient te worden gewerkt. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen vorm en norm om claims wegens beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen. Veel chauffeurs van heftrucks, verreikers, HLOP’s en MPT’s staan in hun werk bloot aan handarm trillingen en lichaamstrillingen.


Voor handarm trillingen geldt als actiewaarde een trillingsniveau van 2,5 [m/s2] en voor lichaamstrillingen een actiewaarde van 0,5 [m/s2] gemiddeld over een 8 uur durende werkdag.


Op basis van de technische informatie van de diverse machines kan vooraf worden bepaald of het noodzakelijk is om een trillingsonderzoek in te stellen naar de in situ optredende trillingsniveaus op de werkplekken.

Op basis van de aldus verkregen meetgegevens kan bepaald worden of aan de grenswaarde wordt voldaan en of er maatregelen te treffen zijn teneinde de trillingen terug te brengen tot een acceptabel niveau. Het verrichten van trillingsmetingen door Trillingen.com B.V. vindt plaats met behulp van precisie trillingsapparatuur van Larson en Davis en SVANTEK, ROHZ, AWA conform de ISO-standaard 2631 voor handarm trillingen en ISO 5349 voor lichaamstrillingen tijdens de diverse werkzaamheden.


Ook kan Trillingen.com FFT analyses verrichten voor het bepalen van discrete frequenties.