Verkeerstrillingen Berekenen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Verkeerstrillingen

Voor verkeerstrillingen kunnen de volgende vuistregels worden vastgesteld:

  • Trillingssnelheden hangen lineair af van de aslast, dat wil zeggen dat de trillingsniveaus hoger zullen worden als de aslast toeneemt.
  • Trillingsnelheden hangen lineair af van de wegoneffenheid, hoe meer oneffenheden in het wegdek hoe hoger de trillingsniveaus.
  • Trillingssnelheden bij meer dan 20 [km/h] hangen lineair af van de snelheid. Bij lagere snelheden kunnen hogere trillingssnelheden voorkomen bij lagere frequenties.
  • Trillingssnelheden hangen mede af van de wegconstructie.

De formule het prognosticeren van de trillingssnelheid naast de baan luidt als volgt.


V = Vref * γ * Cvel * Cas * Ceff * Cfun


Waarbij:


Vref = referentie trillingssnelheid op 4 [m] naast de rijbaan, bij snelheid 1 [km/h], aslast 1 [kN], impedantie 1 [(m/s)/kN], oneffenheid 1*10-6 [m-3]

γ = veiligheidsfactor

Cvel = correctiefactor voor de voertuigsnelheid

Cas = de correctiefactor voor de aslast in [kN]

Ceff = de correctiefactor voor de oneffenheid in [m3]

Cfun = de correctiefactor voor de wegfundatie


Door in te grijpen in de parameters die de trillingssnelheid beïnvloeden kunnen trillingsreducerende oplossingen worden ontworpen. Daarnaast kan gedacht worden aan het aanbrengen van een trillingsisolerende barrières in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger.


Trillingen door trams en treinen

Bij het rijden van een tram of trein over een spoor worden trillingen naar de omgeving afgegeven. Deze trillingen worden bepaald door de snelheid, treinstel, bovenbouw, onderbouw, wiel(on)balans etc. Bij spoorbanen zijn de volgende parameters van belang.

  • Massa bovenbouw.
  • Massa draaistellen en assen.
  • As-afstanden.
  • Rotatie traagheid van de bovenbouw en draaistellen.
  • Veer en demping van de asophanging.
  • Veer en demping van de draaistelophanging.

De geëmitteerde trillingssnelheden kunnen worden beperkt door in te grijpen in boven-genoemde parameters. Het effect van maatregelen kan worden berekend met behulp van een rekenmodel waarbij het wagenstel met draaistellen, de boven- en onderbouw etc. worden gemodelleerd als een stelsel van massa-veer-systemen.