Trillingsmetingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Metingen van trillingsniveaus, trillingsanalyse en trillingsmonitoring

Trillingsmetingen

Van trillingen worden verschillende grootheden vastgelegd:

  • Snelheid, 
  • versnelling 
  • en verplaatsing.

Trillingsniveau’s worden doorgaans in dB of mm, mm/s of mm/s2uitgedrukt.

Resultaat van trillingsmetingen wordt grafisch weergegeven.

Trillingsmetingen worden verricht in drie richtingen.

Trillingsschade onderzoek

Door middel van een trillingsschade onderzoek kan worden vastgesteld of schade is veroorzaakt ten gevolge van een bepaalde trillingsbron. Allereerst kan door middel van trillingsmetingen worden vastgesteld of schade kan worden verwacht ten gevolge van de optredende trillingsniveaus. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk omdat de trillingsbron niet meer in bedrijf is. Op basis van onderzoek naar de scheuren in een gebouw kan worden bepaald of de schade is veroorzaakt door de trillingsbron. In sommige gevallen is het ook mogelijk om voor en na het in bedrijf zijn van de trillingsbron een trillingsonderzoek te doen. Uit een vergelijking van de situaties is het mogelijk schade aan een veroorzaker toe te wijzen.

Trillingsmonitoring

Indien op een bepaalde lokatie trillingsniveaus worden verwacht (bijvoorbeeld door de aanleg van een metrolijn), dan kan voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen een meetplan worden opgesteld om door trillingsmonitoring de trillingsniveaus op bepaalde plaatsen te monitoren.

Trillingsmonitoring geschiedt door het plaatsen van onbemande trillingsmeetstations. Deze trillingsmeetstations geven hun data via mobiele telefoon, GPRS of internet door aan onze centrale server. Wij kunnen hierop inloggen en de trillingsmonitoring in de gaten houden. Bepaalde trillingsniveaus kunnen vooraf worden ingesteld als maximum toelaatbare waarden. Bij overschrijding van de trillingsniveaus zal automatisch door het trillingsmonitoring systeem een alarm worden gegeven via SMS of Internet.

Trillingsmaatregelen

Wanneer de normstelling voor trillingsniveaus wordt overschreden zullen maatregelen getroffen moeten worden.