Monitoren van scheuren door trillingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Het monitoren van scheuren

Bij een vooropname is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het gedrag van bestaande scheuren. Dit is mogelijk door zogenaamde scheurmeters te plaatsen en deze te monitoren over een bepaalde periode. De scheuren kunnen vergroten door verlaging van grondwaterstand, bouwactiviteiten, heiwerkzaamheden, ontgrondingen of bijvoorbeeld trillingen door verkeersdrempels of intrillen van damwanden t.b.v. een bouwput.

De resultaten van de scheurmeters kunnen ertoe leiden dat verder onderzoek al dan niet noodzakelijk is.

De scheurmeters worden aangebracht voor de aanvang van hei-, bouw- of sloopwerkzaamheden bij bestaande scheuren. Deze worden vervolgens als nulmeting vastgelegd in een beknopte rapportage met kleuren foto’s.

Eventueel kan het rapport notarieel vastgelegd worden als juridisch bewijsstuk bij schade claims.

Na het beëindigen van de werkzaamheden volgt er een na-opname van de scheurmeters.

In combinatie met bijvoorbeeld trillingsmetingen vormt dit meestal voldoende bewijs of de ontstane schade in redelijkheid toe te kennen is aan de betrokken aannemers en/of projectontwikkelaars.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een traditionele scheurmeter.


Het is tevens mogelijk om via een datapush systeem van Trillingen.com via Internet het verloop van de trillingsbelasting te volgen en scheuren te monitoren.

De klant krijgt in dat geval een login en toegangscode via de website van Trillingen.com.