Wetgeving

Richtlijnen inzake trillingen

Er zijn nog weinig wettelijke kaders voor trillingen doch er zijn wel enkele goede richtlijnen die momenteel worden gehanteerd door de Nederlandse overheid. Voor trillingen wordt vanwege bouw- en sloopactiviteiten etc. wordt vrijwel altijd aansluiting gezocht van de SBR-richtlijnen. Voor trillingen op de werkplek of aan machines, lagers etc. meestal de ISO-normen.

Enkele pagina’s over richtlijnen op trillingen.com:

Trillingsmonitoring